On es troben aquests monuments?
Què saps sobre les platges que tenim més a prop?
TEST - Què pots fer (i què no) aquest estiu?